Par mums

Pieredze

Mūsu amatnieki pieredzi uzkrājuši Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Izraēlā un citās valstīs, kur gūta neatsverama pieredze par mūsdienu būvindustrijas plusiem un mīnusiem.
Pieredzes uzkrāšanā Latvijā, t.sk., Rīgā ir novadīti daudzi būvprojekti vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanā un mūsdienīgo ēku būvniecībā. Šī pieredze un vēlme regulāri apgūt jauno un izdarītie secinājumi, lika aizdomāties par agrāko amatnieku prasmēm un zināšanām, kas deva pārliecību šīs vietnes izveidošanā.

Kvalitāte un atbildība

Vēsturisko ēku atjaunošana un uzturēšana tiek uzskatīta par izaicinājumu mūsu komandai, sagādājot patiesu prieku vēsturisko ēku saglabāšanā.
Veicot risinājumu izstrādāšanu vēsturiskām un mūsdienīgām ēkām, ar lielu atbildības sajūtu un principiālu pieeju priekšroka tiek dota dabīgiem būvmateriāliem un interjera risinājumiem.

Kāpēc tas ir būtiski

No dabīgās izcelsmes materiāliem celtā mājā ir patīkami dzīvot, tās ir ar labu mikroklimatu, ir higiēniskas, veselīgas cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Līdz 90% no savas dzīves laika cilvēki pavada telpās, un pēc pētījumiem gaisa kvalitāte un tīrība iekštelpās mēdz būt 2 – 5 reizes zemāka nekā ārējā vidē.
Zinātnieku pētījumos pierādīts, ka ilgtspējīgās ēkās dzīvojošo un strādājošo darba produktivitāte pieaug līdz 33%, bet pētījumi mācību iestādēs apliecinot, ka skolēni, mācoties labi apgaismotās iekštelpās ar labu un veselīgu mikroklimatu, uzlabo sekmes un ievērojami samazinās slimošana.